logoIso
sk ru en
leftPannelTop rightPannelTop

KONTAKT

map

KONTUR spol. s r.o. - SÍDLO:
Lotyšská 10
821 06 Bratislava 214

PREVÁDZKA:
Žabí majer
Bojnícka 18
831 04 Bratislava 3

Tel.: +421-2-44680320
Fax: +421-2-44881808
E-mail: kontur@kontur.sk

bg_vertical

ofirme_1

ofirme_2

ofirme_3

POLITIKA KVALITY

"Náš spôsob práce určuje zákazník…"

Naším hlavným cieľom je uspokojenie potrieb všetkých zákazníkov a zvyšovanie kvality v rámci ponúkaných služieb.

Neustále hľadáme cesty a nástroje na zrýchlenie, upresnenie a kvalitu svojich činností a služieb, za čo nesie zodpovednosť každý zo zamestnancov spoločnosti.

Vedenie spoločnosti osobne zodpovedá za vhodné nastavenie systému zabezpečenia kvality a za vytvorenie podmienok k jeho neustálemu zlepšovaniu.

Zabezpečujeme zvyšovanie odbornej úrovne všetkých svojich zamestnancov, čím sa naši zamestnanci skvalitňujú vo vzdelaní v príslušnom obore, čo prispieva ku kvalite spoločnosti.

Do celkového systému kvality sú zahrnutí dodávatelia, externí spolupracovníci, od ktorých vyžadujeme preukázanie kvality produktu a služieb.

Neustálym zvyšovaním kvality chceme docieliť udržanie a posilnenie svojho postavenia na trhu.

Táto politika kvality je záväzná pre všetkých našich zamestnancov.