logoIso
sk ru en
leftPannelTop rightPannelTop

KONTAKT

map

KONTUR spol. s r.o. - SÍDLO:
Lotyšská 10
821 06 Bratislava 214

PREVÁDZKA:
Žabí majer
Bojnícka 18
831 04 Bratislava 3

Tel.: +421-2-44680320
Fax: +421-2-44881808
E-mail: kontur@kontur.sk

bg_vertical

ofirme_1

ofirme_2

ofirme_3

PROFIL SPOLOČNOSTI

Firma KONTUR, spol. s r.o. bola založená v roku 1991. Do roku 1995 sa zaoberala obchodnou činnosťou.

V roku 1995 sme zahájili výrobnú činnosť, predovšetkým výrobu Rúrkovo-Reťazového dopravníka (RRD) pre dopravu sypkých materiálov pre priemyselné účely.

Postupne sa k RRD pridala aj výroba ďalších dopravných systémov.

Zariadenia sú navrhované na nepretržitú prevádzku v rôznych podmienkach. Všetky výrobky vychádzajú z vlastnej konštrukcie, pričom prioritu majú komponenty z domáceho trhu a len najnutnejšie časti sú z dovozu. Táto snaha umožňuje v prípade potreby rýchlu dodávku náhradných dielov a tým minimalizovať straty spôsobené odstávkou.

Od roku 1997 sme zahájili certifikácie našich výrobkov autorizovanou osobou pre všetky aplikácie okrem potravín a v roku 1998 sme obdržali kladné vyjadrenie Hlavného hygienika SR, ktoré dovoľuje používať dopravníky aj pre potraviny, poľnohospodárske produkty a farmaceutické výrobky.

V súčasnosti sa KONTUR, spol. s r.o. okrem pôvodnej činnosti zaoberá vývojom netradičných spôsobov dopravy pre špecifické podmienky s prihliadnutím na určitú unifikáciu a štandard náhradných dielov použiteľných vo viacerých druhoch dopravníkov, čo umožňuje skracovať náklady zákazníka na čas a údržbu.

CIELE SPOLOČNOSTI

Prioritou KONTUR, spol. s.r.o. je komplexné riešenie problémov s manipuláciou sypkých, alebo kusových materiálov našich zákazníkov.

Skúsenosti v danej oblasti, náš výrobný sortiment a kontakty s inými výrobcami, nám umožňujú riešiť akékoľvek zadanie, čo v niektorých prípadoch znamená kombináciu niekoľkých druhov dopravných systémov.

Našou snahou je nájsť najoptimálnejšie riešenie s ohľadom na požiadavky zákazníka.

V rámci našich služieb poskytujeme konzultácie o možnostiach riešenia dopravy s následným doporučením vhodného, najoptimálnejšieho druhu dopravníka.

Podľa požiadaviek zákazníka, s podporou CAD vypracujeme štúdiu umiestnenia dopravníkov, ktorá neskôr slúži ako podklad pre projektovú dokumentáciu.

Po výrobe dopravníkov zabezpečujeme dielenskú montáž, alebo montáž dopravníkov u zákazníka našimi montážnymi pracovníkmi s následným zaškolením užívateľa a uvedením do prevádzky.