logoIso
sk ru en
leftPannelTop rightPannelTop

KONTAKT

map

KONTUR spol. s r.o. - SÍDLO:
Lotyšská 10
821 06 Bratislava 214

PREVÁDZKA:
Žabí majer
Bojnícka 18
831 04 Bratislava 3

Tel.: +421-2-44680320
Fax: +421-2-44881808
E-mail: kontur@kontur.sk

bg_vertical

ofirme_1

ofirme_2

ofirme_3

ofirme_4

VŠEOBECNE V PRIEMYSLE:

• Rôzne granuláty (hnojivá, plasty)
• Pevné palivá (drevo, uhlie)
• Chemikálie (studené, horúce)
• Výbušné prachy (sadze, uhoľný prach)
• Organické práškové a výbušné materiály
• Elektrárenský popol (studený, horúci, ložový, z filtrov)
• Voľne padajúce kaly, klenbu tvoriace a hygroskopické materiály
• Banský priemysel
• Zlievárne
• Keramické materiály, sklo, suché "malty"

V POĽNOHOSPODÁRSTVE, POTRAVINÁRSKOM A FARMACEUTICKOM PRIEMYSLE:

• Krmivá (obilie, mleté krmivá)
• Rezky z cukrovej repy
• Cukor (kryštálový, práškový)
• Múka (obilná, kostná)
• Kakao, káva (zrnká, prášok)
• Mäsové výrobky
• Tabakový priemysel
• Kuchynská soľ (kusová, mletá)
• Pracie prášky

ŠPECIÁLNE POUŽITIE:

• Vyprázdňovanie - prekládka vagónov
• Doprava popolčekov od elektro filtrov
• Doprava ložového popola fluidných kotlov